خدمات موسسه

Institute services


دعاوی تجاری و امور شرکتها

دعاوی ملکی و اراضی

دعاوی مربوط به امور بانکی

دعاوی مربوط به انواع بازرگانی خارجی

دعاوی تجاری و امور شرکتها شامل:


- رسیدگی و اقدام حقوقی در خصوص کلیه اختلافات شرکاء شرکتهای تجاری در نحوه برگزاری مجامع سهامدار و هیئتهای مدیره، بازرسان و سایر ارکان شرکتها

- رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از تصویب یا عدم ترازهای مالی، تسویه حسابها، فروش و واگذاری سهام، افزایش و کاهش سرمایه یا انحلال شرکتها

- انجام و اجرا و رفع مشکلات حقوقی در خصوص تمامی امور ثبتی در خصوص انواع شرکتهای تجاری

- نظارت حقوقی و قانونی بر نحوه تشکیل مجامع و عملکرد هیئت های مدیره و بازرسان شرکتهای تجاری،

- استاندارد سازی امور اجرائی شرکتها، نظارت و رفع مشکلات حقوقی در خصوص نحوه مدیریت حقوقی و بازرگانی شرکتها اعم از تنظیم صورتجلسات، ساماندهی ارتباطات حقوقی با ارگانهای دولتی، رفع مشکلات حقوقی در ارتباط با دستگاههای نظارتی دولتی و حاکمیتی  • در دست اقدام72%

  • پروژه های موفق94%

کلیه دعاوی حقوقی پیرامون پیمانهای صنعتی و قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشور شامل:


- مطالبات قراردادهای مهندسی، طراحی، تامین و اجرای پروژه های صنعتی، انتقال نیرو، آب و خاک و سایر طرحهای عمرانی

- دعاوی لازم در خصوص مسائل قراردادی اعم از استرداد کسورات قانونی قراردادی، تضامین و سپرده های نقدی و غیر نقدی،

- اظهار نظرات مستند حقوقی و انجام و اجرای هر گونه اقدام حقوقی لازم و طرح دعوی در خصوص فسخ پیمان، اقاله پیمان، خلع ید پیمانکار (موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ش ع پ )

- بررسی، اظهار نظر و اقدام حقوقی و طرح دعوی در خصوص انواع CLAIM از سوی مجری یا مالک طرح و حل اختلافات فیمابین طرفین قراردادهای صنعتی و عمرانی در قالب طرح دعاوی حقوق و یا با پذیرش اتواع داوری قراردادی.

- پذیرش و اجرای کامل انواع داوری های قراردادی در پیمانهای منعقده مابین شرکتهای صنعتی و سازمانهای دولتی و شبهه دولتی و غیر دولتی.  • در دست اقدام64%

  • پروژه های موفق96%

دعاوی ملکی و اراضی شامل؛


- انجام و طرح هرگونه دعوی لازم بمنظور رفع مسائل حقوقی املاک واقعه در محدوده شهرها و طرح هادی و روستاها در سراسر کشور

- ارائه مشاوره و پذیرش وکالت در طرح دعاوی لازم بمنظور رفع اختلافات حقوقی املاک مشاعی، املاک زراعی، شهرکها

- پذیرش وکالت در طرح دعوی در خصوص کلیه دعاوی ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بطرفیت ادارات جهاد و کشاورزی شهرستانها

- ارائه مشاوره و طرح دعوی در خصوص اسناد مالکیت آپارتمانهای مسکونی و اداری و املاک تجاری، پیگیری صورتمجلسات تفکیک، رفع اختلافات عمومی در این گونه موارد.

- پذیرش وکالت جهت شرکت در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹ شهرداریها و رفع قانونی مسائل ناشی از تخلفات ساختمانی  • در دست اقدام50%

  • پروژه های موفق87%

دعاوی مربوط به امور بانکی شامل:


- ارائه مشاوره و طرح انواع دعاوی در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها، اعتبارات اسنادی ال‌سی، دعاوی متقابل بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی

- ارائه مشاوره تنظیم لوایح و طرح انواع دعاوی در خصوص تضامین اجرائی شده و جرائم اعمال شده و انواع مشارکت های مدنی بانکی


دعاوی مربوط به انواع بازرگانی خارجی شامل:


- ارائه مشاوره، تنظیم انواع قراردادهای خارجی، تنظیم انواع اسناد بازرگانی و لوایح و مکاتبات کامرشیال ،

- طرح انواع دعاوی حقوقی، طراحی حقوقی و انجام و اجرای جامع اقدامات حقوقی لازم در زمینه بازرگانی خارجی

- ارائه مشاوره و تنظیم و طراحی اسناد تجاری خارجی به زبان انگلیسی و نگارش و تنظیم انواع قراردادها و موافقتنامه ها (Contracts / Agreement) پروفورما (Performa)، پروتوکل (Protocol) انواع ضمانتنامه های بانکی و غیر بانکی (A.P.B.G) (P.B.G) (L.G) مرتبط با انواع معاملات داخلی و خارجی

- ارائه مشاوره، تنظیم لوایح و مکاتبات زبان انکلیسی در خصوص معاهدات و اعتبارات بانکی در خصوص معاملات خارجی اعم از فاینانس ( Finance) ریفاینانس (Refinance) کنسرسیوم (Consortium) و جوینت ونچر اگریمنت (Joint Venture)


خرید مدت دار (BUY BACK)


- ارائه مشاوره و انجام و اجرای انواع امور گمرکی، رفع انواع موانع و اشکالات موجود در زمینه، خرید خارجی، حمل و نقل بین المللی، بیمه نامه های بین المللی، ترخیص و تسویه بدهی های گمرکی و رفع اختلافات و دعاوی مربوط به صادرات و واردات کالاآگوست 16, 2022

توسعه پایدار حقوقی

 The Law Sustainable development میپندارم: یکی از اساسی ترین ارکان رشد و توسعه سیستمها در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رشد و پویایی قانون و وضع […]