قوانین حقوقی

06/08/2015

قانون مدنی

قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف […]
08/08/2015

قانون حمایت از خانواده

متن و فایل قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
10/08/2015

قانون تجارت

متن جدید قانون تجارت برای دانلود فایل pdf بر روی آیکون آن در بالای مطلب کلیک و منتظر تشکیل فایل شوید.
18/08/2015

قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی