قوانین مالی

10/08/2015

قانون تجارت

متن جدید قانون تجارت برای دانلود فایل pdf بر روی آیکون آن در بالای مطلب کلیک و منتظر تشکیل فایل شوید.
18/08/2015

قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی  
18/08/2015

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر۱۳۹۴  
18/08/2015

قانون بودجه ۱۳۹۴

  ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و […]