مقالات کیفری

07/08/2015

تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، […]
07/08/2015

شرایط ادعای جعل سند رسمی

در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد شرایط ادعای جعل سند رسمی اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. […]
07/08/2015

اما و اگرهای بازداشت موقت

اما و اگرهای بازداشت موقت درگفت‌وگوی با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران بررسی شد؛ بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و […]
07/08/2015

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟ برگرفته از سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، […]