مقالات حقوقی

07/08/2015

نقش اراده در اسقاط حق

نقش اراده در اسقاط حق حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اسقاط حق عملی […]
07/08/2015

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق  یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا […]
07/08/2015

خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟

بسته حقوقی برای دختران و پسران دم بخت؛ خواستگاری شرعی و قانونی چه ویژگی هایی دارد؟  تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای […]
07/08/2015

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این […]