درباره ما

دادبان صفه

بهترین موسسه حقوقی ، موسسه ای است که در صورت بررسی مشکل حقوقی موکل و ارزیابی همه جانبه آن پس از مطالعه پرونده متوجه شود امکان انجام وکالت وجود ندارد و یا درصد پایینی احتمال موفقیت پرونده هست از گرفتن پرونده صرف نظر نمود و باعث ضرر به مال و وقت موکل نمی شود . خوشبختانه امروزه با تاسیس موسسات حقوقی رسیدگی به پرونده موکلان خیلی تخصصی تر و با استفاده از نظر چندین وکیل متخصص مورد بررسی و اقدام حقوقی قرار می گیرد . مطابق با آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی ، موسسه حقوقی شخصیتی حقوقی است که منحصرا توسط دو یا چند وکیل دادگستری پایه یک تاسیس می شود و وظایفی همچون انجام کلیه امور وکالت و مشاوره تنظیم قرارداد و به طور کلی امور حقوقی ، مطابق با مقررات قانونی و آیین نامه مربوط به موسسه حقوقی را به عهده دارد . طبق این آیین نامه موسسه حقوقی منحصرا توسط وکلای دادگستری باشرایط مذکور در آیین نامه قابلیت ثبت دارد .

مزایای مراجعه به موسسه حقوقی که شما را به اهداف مد نظر در پرونده نزدیک تر کند.

⚫️ فعالیت موسسه ی حقوقی کاملا مطابق با عرف و طبق اصول قانونی بوده و هست.

⚫️ مورد تایید 100% حکومت و مقامات قضایی که در راس آن ریاست قوه قضاییه است .

⚫️ دارای وکیل متخصص درهرزمینه بجای یک وکیل پایه یک داد گستری

⚫️ استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری و استفاده از مشاوران

⚫️ تعدد پرونده هادر زمینه های مختلف

⚫️ هم فکری حقوقدانان در پرونده ها وانجام کار در سریعترین زمان با تشکیل کار گروه ها و کمیسیون های متخصص

⚫️ استفاده از مشورت قضات بازنشسته وغیره

⚫️ کاهش ضریب خطادر تشخیص حق وکاهش مفاسد مربوط با امر وکالت

⚫️ قیمت مناسبتر موسسه حقوقی نسبت به دفاتر وکالت